Bói kiều

    Chào mừng các bạn đến với khám phá tuyệt vời của 6x89

    Để biết tình yêu của 2 bạn sẽ diễn biến thế nào? Giải đoán tình yêu của 2 bạn theo thơ Kiều nhé. Hãy thử nào

    Mời điền tên của hai bạn vào 2 ô bên dưới

  • Tên bạn:
  • Tên người ấy: